Předběžná startovní listina

Předběžná startovní listina

Veteráni Čelkovice:

Nejpozdější termín pro registraci účastníků 18. ročníku setkání historických vozidel Veteráni Čelkovice je stanoven na středu 2. října 2019. Protože jste měli možnost hlásit se kdykoliv v průběhu roku 2019, jsme schopni již nyní představit předběžnou startovní listinu, která bude samozřejmě ještě doplňována. Přihlášené zatím nedělíme podle kategorií, pouze od sebe oddělujeme startující na motocyklech a na automobilech. Pro Vaši lepší orientaci jsou seznamy seřazeny podle abecedy. Tyto seznamy berte, prosím, jako potvrzení Vaší registrace.

Druhou informací v tomto newsletteru je základní přehled o trase (načtete ji z připojeného plakátu) a časový harmonogram na sobotu 5. října 2019:

08.00 - zahájení prezence účastníků na SPŠ Tábor
09.00 - start prvního vozidla do úvodní etapy
09.30 - zahájení jízdy do vrchu v Čelkovicích (první měřený úsek)
09.50 - přestávka v Želči s prohlídkou muzea zemědělské techniky
10.30 - zahájení jízdy na okruhu v areálu Komora (druhý měřený úsek)
11.00 - návrat na SPŠ Tábor, přestávka, společný oběd
12.30 - start prvního vozidla do druhé etapy
14.00 - příjezd do areálu Komora, výstava vozidel
15.30 - vyhlášení výsledků, předání cen