Večerní jízda Táborem podruhé

Večerní jízda Táborem podruhé

Veteráni Čelkovice:

První ročník Večerní jízdy Táborem se konal v roce 2019. Provázelo jej chladné, deštivé počasí. Přesto tehdy při premiéře dorazilo 15 posádek, z nichž bylo 13 klasifikováno. Pokračování mělo nastat v roce následujícím, jenže pandemie koronaviru vše změnila a soutěžní víkend byl pořadateli zrušen bez náhrady. S o to větším napětím byl očekáván letošní, opětovně vyhlášený druhý ročník. Koronavirus, zdá se, díky očkování zeslábl, otazník ale do poslední chvíle visel nad počasím. Týden před konáním akce vypadala předpověď velmi nadějně a slibně vyhlížela i startovní listina, tvořená 24 stroji, výhradně s datem výroby do roku 1945. Tak koneckonců znějí pravidla večerní jízdy, v níž podle propozic může kromě jiného startovat nejvýše 30 posádek.

Startovní listina představovala reprezentativní výběr historických automobilů a motocyklů z doby předválečné, v němž se představily domácí značky Tatra, Škoda, Aero, německý Mercedes-Benz, britský Riley a Daimler nebo francouzský Citroën typu B14G, který byl zároveň s rokem výroby 1928 nejstarším automobilem ve startovním poli, dále motocykly Jawa, ČZ nebo dvě Čechie –Böhmerland, z nichž ta větší a současně starší byla rovněž vyrobena v roce 1928. Od rána to vypadalo na další deštivé soutěžení a hrozilo, že ne každý z přihlášených účastníků skutečně dorazí. Dvě hodiny před startem se ale zatažená obloha protrhala a chvílemi se objevily i sluneční paprsky. A když pak před 17. hodinou začaly najíždět první stroje, bylo zřejmé, že modlitba pořadatelů bude vyslyšena.


Startovní procedura byla zahájena v 18 hodin, zatím ještě za poměrně dobré viditelnosti. S každou přibývající minutou se ale nad Tábor vkrádalo šero a když poslední posádka končila soutěžní jízdu, během níž musela absolvovat dva testy přesnosti ve vymezeném měřeném úseku a tři zastávky v historickém centru spojené s pokusem o správnou odpověď na dějepisnou otázku, osvětlovaly potemnělé středověké budovy už jen pouliční lampy. Z orientační jízdy podle trasy vyznačené na mapě, jejíž cíl se nacházel u Bechyňské brány, tvořící původní městské opevnění, se celé startovní pole společně vydalo k Housovu mlýnu pod hradbami starého města. Tam byla připravena prohlídka zbrojnice s množstvím historických zbraní a brnění, které vytvářejí členové společnosti A.R.G.O. a jsou často využívány produkcemi filmových společností při natáčení historických velkofilmů.


Mezitím výpočetní středisko zpracovalo výsledky, takže hned po návratu do místa startu v areálu táborské průmyslovky bylo možné vyhlásit výsledky, ocenit trojici nejúspěšnějších a také vyhlásit další z řady osobností čelkovické síně slávy. Tou se pro letošek stal Marek Slabý, známý nejen jako účastník řady jihočeských veteránských akcí s některým ze svých historických automobilů, ale také jako pořadatel dvou veteránských jízd. Jednou z nich je pohodová Velikonoční jízda s podtextem Od kostela ke kostelu a druhou pak vytrvalostní orientační soutěž s názvem O 106 Jihočeským krajem aneb 200 mil jihočeských, na jaře 2021 uspořádaná jubilejně podesáté.